Dystrybucja i magazynowanie

-- Posted: 12/08/2013 -- By: anton

Oferujemy naszym klientom powierzchnię magazynową w klasie „A +”, która pozwala na składowanie towarów w odpowiedniej temperaturze i wilgotności, z zachowaniem najwyższych norm branżowych. Firma „Anton Kozak” elastycznie dostosowuje się do oczekiwań i potrzeb klienta, wspólnie opracowuje najdogodniejszą formę logistyki magazynowej.